Дейности

Фирма КОЛХИДА МЕТАЛ АД има богата производствена гама от метални изделия и непрекъснато увеличава списъка на продуктите си. От 2003 година до сега , фирмата е инвестирала над 10 милиона Евро в различни производствени линии и машини.

В производствената дейност на предприятието се включват следните видове изделия и услуги: