Горещо поцинковане

Най-ефективната защита на метала срещу корозия е горещото поцинковане. Цинковото покритие не допуска атмосферните условия да влияят на метала, като по този начин напълно се запазва целостта на изделието и се гарантира защита за повече от 25 години.

През 2002 год.фирмата закупи линия за горещо поцинковане от немската фирма Schmitz Appelt LOI , с размери 8,40 х 1,30 х 2,0 м.

Линията има капацитет за поцинковане до 12 000 тона годишно.