Производство на еластична предпазна ограда

КМВ – системи за пътна сигурност е дъщерно дружество на фирма Колхида Метал АД и се занимава с производството на еластични предпазни огради за пътното строителство. Фирмата e официален производител и доставчик за балканския полуостров, на системите на немската фирма Volkmann&Rossbach, с която има дългогодишно и успешно партньорство.

В България фирмата има около 50% пазарен дял при доставката и монтажа на този вид системи, като си партнира с най-големите фирми в пътно – строителния бранш.

Собствената производствена база на фирмата е оборудвана с модерни специализирани, профилиращи и огъващи машини, както и заваръчно оборудване, които позволяват производството на двувълнови и тривълнови шини.

Виж повече на MANTINELI.EU