Производство на контейнери за сметосъбиране

Нашата фирма произвежда всички видове контейнери за битови отпадъци, с вместимост от 0.11м3 до 1.1м3, в съответствие с EN ISO 840. Произвежда, също така контейенери за строителни отпадъци, с вместимост от 4.0м3 до 7.0м3, както и контейнери за разделно събиране на стъкло, пластмаса и хартия.

Фирмата си партнира с най-големите комунални фирми в страната, редица общини и чуждестранни партньори.