Сертификати

Фирма „Колхида метал„ АД има внедрена система за Контрол на качеството – ISO 9001 , сертифицирана от TÜV Rheinland – Германия, през 2002 година.

Фирмата е едно от първите предприятия в страната, притежаващо Комплексно разрешително, издадено от Министерство на околната среда и водите, което удостоверява спазването на екологичните норми и проследява начина на оползотворяване и рециклиране на отпадните продукти от производството.

Дружеството притежава сертификат за производство на метални конструции по БДС EN 1090, с клас на изпълнение до EXC 2 .

Нашата дъщерна фирма, за производство на системи и съоръжения за пътното строителство – „КМВ- системи за пътна сигурност“ ООД, има внедрена интегрирана система за управление на качеството, околната среда, както и за безопасност и здраве при работа, по БДС EN ISO 9001.

Произвежданите от нас ограничителните системи за пътища са сертифицирани по БДС EN 1317 от TÜV SÜD AUSTRIA.